Patrycjusz

to się nie zaprę, — niepowstydzę imienia mego; — a do laurów, przez was zdobytych, dołączą i swoją gałąź i swoje liście bohaterskiemi zapisane czyny!
— Jeżeli masz nieziemską moc ty duchu wielkiej przeszłości, — to przyśpiesz śmierć moją! — przyśpiesz ją, ja pragnę!...
"— Ja przyśpieszać śmierć twoją — choćbym i mógł, — to niechcę; — ty musisz żyć i cierpieć jeszcze — i cierpieć wielce — i cierpieniem, męczeństwem okupić
bluźnierstwa twe straszne! — Jak to! — to ty Ojczyznę wkajdanach, — we łzach, w ranach — konającą, lecz nie skonała — nogą wzgardy potrącasz?
— To ty Naród — walczący, — pod niemocą upadający, — przeklinasz!?
— i nawet świętą, nieskalaną przeszłość twą — błotem obryzgujesz, — plujesz w hostyą — umęczonej! — Wiedz więc! ze Polska będzie, — będzie! wielka, — potężna!
— Ze wszystkich krzyżów — to jest ostatni — i najcięższy, — który dźwiga: — bo go jej własne dzieci na barki włożyły!...
Koniec męki już blizki, — lecz ty go już widzieć niebędziesz, — a pokolenia —przyszłe twego Narodu... Patrz! — patrz, — niewierny — słaby duchu...
'' —
— I to rzekłszy, — tajemniczy duch Hetmana — podniósł, — w ręku świecącą się jak meteor brylantowem światłem — buławę, i ukazał nią w stronę Krakowa, —
skąd dochodził cichem tchnieniem — jęk Zygmuntowego dzwonu. —...
...
— Z poza srebrnej mgły, — z poza jodeł cieni, pomiędzy skał złomami, — po księżyca promieniach, — ponad falami rzeki wyszły z widnokręgu szeregi mglistych postaci — i
zarysowały się na Niebie ciemnem — obłokiem światłym, piętrzącym się ku Niebu, — w długich szatach: — rycerzów na koniach ognistych, — bardów dawnych z lutnią w ręku,
— królów w gwiaździstych koronach...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: