Patrycjusz


— Niebo rozjaśniać się poczęło, — odziewając w różane jutrzenki szaty przyrodę całą do koła i — słońce trysnęło złotym dnia światłem po wysokich szczytach —
minaretów, — wież, -- baszt i dachach świętych meczetów.—
— Cała wędrowna ludność pustym, — jakby w jaskrawem światła zaklęciu, — wstrzymała się w pędzie.

— Z po za palmowych cieni — wyjrzały rozbudzone, liczne niewiast i mężczyzn postacie, — a wszystkie zwróciły się, ręce na piersiach krzyżując, to je wznosząc do góry
— ku światła i życia promieniom, tryskającym światłokręgiem po nad miastem uśniętem w cieniach świętego grobowca, wielkiego niebios proroka.

— Hymn się pobożny z wędrownych wyrwał piersi, rozbudził echa pustym i zdrzemnięto mury świętego grodu.

— Już z wysokich wież meczetów donośny odzywał się głos muezima, zwołujący wiernych w progi świątyni, na modlitwę ranną, niebiosom; już po ulicach rozlegać się
zaczynał gwar codziennego życia, gdy w bramy miasta, strzeżone chórami aniołów w płomieniste zbrojnych miecze,*) — weszła pielgrzymów ludność cała.

— Wśród nich był jeden, — przed którym się pobożna rozsuwała tłuszcza, szepcząc z cicha do siebie.
— On szedł samotny, — powoli, — a wiatr poranny wraz z wonią kadzideł, tchnących z wnętrza rozwartych świątyń, — rozwiewał jego długą brodę wraz z śnieżnej szaty
fałdami i mięszał bladą twarz jego, w srebrzystym tonącą turbanie z dnia białą promienną jasnością.

— On mijał wszystkich w milczeniu i natchniony słał wzrok ku niebu, wstępując w porfirowe progi świątyni Kaba.

— Tam wśród modlitw szeptu, wśród blasku marmurów i złotych lamp szeregu, — wśród woni ambry i myrrhy, — w cieniach wysokich świątyń, powiewały lśkniące jedwabne
chorągwie,
— a falując się w powietrzu, złociły w świetle lamp ofiarnych wyszyte na nich imiona wielkich wieszczów śpiewaków, tłumaczów niebiańskich myśli proroka.
**) —
----------------------
*) Podanie wschodnie o Mekce i Medynie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: